Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Zdrowie dotyczy nas wszystkich

Home » Zdrowie dotyczy nas wszystkich
Zdrowie dotyczy nas wszystkich

Najważniejszy atut: nasze zdrowie. Zdrowie jest – nie tylko przysłowiowo – jednym z największych dóbr człowieka. Zdrowie kojarzymy z pozytywnymi rzeczami, takimi jak sprawność fizyczna, radość życia i zadowolenie. Jednak dobry stan zdrowia jest również warunkiem radzenia sobie z licznymi wymaganiami pracy i życia prywatnego. Bo tylko zdrowi mogą być skuteczni i wydajni, kreatywni i zmotywowani.

Z drugiej strony, długotrwałe choroby lub wcześniejsza emerytura obniżają jakość życia i produktywność – i często towarzyszy im znaczne zmniejszenie dochodów. Jeśli chcesz dobrze utrzymać się w życiu zawodowym do czasu przejścia na emeryturę w wieku 66 lub 67 lat, powinieneś dobrze wykorzystać ten kapitał – swoje zdrowie – i zadbać o nie, gdy będziesz młodszy.

Co właściwie oznacza zdrowie?

Istnieje wiele naukowo wyprowadzonych definicji, które można podsumować w następujący sposób: Zdrowie to coś więcej niż brak choroby. Zdrowie oznacza „dobre samopoczucie” i oznacza szczegółowo brak wyniszczającej choroby i przewlekłego bólu (co nie oznacza, że osoba z chorobą przewlekłą również może czuć się zdrowa),

  1. siła, energia, odporność, radość życia,
  2. sprawność fizyczna i psychiczna,
  3. umiejętność optymalnego radzenia sobie z wyzwaniami i kryzysami życiowymi oraz
  4. zdolność do skutecznej regeneracji i regeneracji.

Są to cele, do których dąży prawie każdy. Ale chociaż zdrowie jest ogólnie cenione bardzo wysoko, wiele osób ma trudności z poświęceniem wystarczającej uwagi aspektom zdrowotnym w życiu codziennym. Trzeba przyznać, że nie zawsze jest to łatwe!

Co wpływa na nasze zdrowie?Wszyscy znają historię wysportowanego 95-letniego wujka, który od młodości był nałogowym palaczem – lub zdrowego kolegi ze szkoły, który poważnie zachorował w młodym wieku. Czy można w ogóle wpłynąć na swoje zdrowie, czy też choroba jest nieuniknionym losem?

Czynniki wpływające na zdrowie są wielorakie.

Podstawą są predyspozycje osobowe, cechy i zachowanie. Ale ludzie wokół nas (środowisko społeczne) i odpowiednie warunki środowiskowe (życie, praca i życie) również mają wpływ na zdrowie i samopoczucie.Tak więc istnieje wiele dźwigni, dzięki którym każda osoba może promować swoje zdrowie, odporność i radość życia: ćwiczenia, dobre odżywianie i unikanie otyłości, ale także utrzymywanie przyjaźni są promujące zdrowie.

Ważnymi czynnikami wpływającymi są również osobista sytuacja zawodowa oraz odpowiednia równowaga między pracą a życiem prywatnym.W tym przewodniku przedstawiamy wskazówki i pomysły, w jaki sposób możesz wpłynąć na własne zdrowie. Pokażemy Ci również, na co Ty i Twój pracodawca możecie zwrócić uwagę podczas projektowania swojej pracy i miejsca pracy. Zobacz więcej na stronie internetowej https://www.zzz.sk/clanok/5161-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-nfp-z-europskeho-fondu-regionalneho-rozvoja

CO OZNACZA ZDROWIE?

W imieniu ratownictwa medycznego i pomocy humanitarnej humedica i jej setki wolontariuszy na całym świecie zajmują się przede wszystkim jednym: zdrowiem. Ale co to znaczy być zdrowym i jaka jest wartość zdrowia w życiu różnych ludzi? Czy jest to dobre samopoczucie czysto fizyczne, a jeśli tak, to jakiego?Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności”.

Na tym tle definicja zdrowia obejmuje nie tylko stan własnego ciała, ale także umysł i relacje społeczne. W języku angielskim słowo zdrowie pochodzi od całości. Zdrowie oznacza zatem całość, zdrowa osoba jest harmonijną jednością ciała, umysłu i duszy.

Staro-wysoko-niemieckie słowo gisunt zawiera znaczenia „szczęśliwy, dobry, nienaruszony”. Szczęście i zdrowie są więc prawdopodobnie również ściśle i wzajemnie powiązane. Zdrowie jest niezbędne nie tylko do osobistego szczęścia, ale także na odwrót: osobiste szczęście sprawia, że jesteś zdrowy!

CZYM JEST ZDROWIE LUDZI W NIEMCZECH?

Pojęcie zdrowia w humedica obejmuje również więcej niż tylko poziom fizyczny. Fizyczne uzdrowienie jest z pewnością najwyższym priorytetem dla lekarzy humedica, zwłaszcza w operacjach niesienia pomocy po katastrofach, ale jak tylko dana osoba jest leczona, ta osoba liczy się jako całość, z jej uczuciami i historią.

Liczne raporty wolontariuszy humedica świadczą o tym, że niewiarygodne cierpienie, oprócz bandaży, zawsze wymaga uścisku, rozmowy i życzliwego ucha. Opaski dla duszy i właściwe leczenie ran idą w parze.

„W katastrofie (…) tysiące ludzi potrzebuje pomocy. Niemniej jednak zawsze staramy się skupić na osobie, która stoi przed nami. Oprócz medycyny klasycznej osoba ta potrzebuje również uwagi, modlitwy lub po prostu miejsca, w którym może porozmawiać o tym, czego doświadczyła – wyjaśnia wolontariuszka humedica Judith Kühl. W Światowy Dzień Zdrowia 2014 życzymy Wam z głębi serca: Zdrowia dla ciała, umysłu i duszy!

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj swój komentarz